Výstava plastik a obrazů Radka Kubiny v HS 2016 (6)